Екскурзије

 

ПЛАН НАСТАВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 

ПРВИ РАЗРЕД

Путни правац :Д.Милановац-Неготин-Кладово

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Путни правац: Д.Милановац-Зајечар-"Felix Romuliana"­ Бор

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Путни правац :Д.Милановац-Свилајнац

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Путни правац: Доњи Милановац – Београд (Авала, аеродром у Сурчину, Калемегдан)

 

 

 

ПЛАН НАСТАВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Једнодневна екскурзија Путни правац: Доњи Милановац – Ниш

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Трајање екскурзије : два дана

Путни правац : Доњи Милановац – Нови Сад (преко Београда):

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Трајање екскурзије: два дана

Путни правац : Доњи Милановац – Крагујевац

 

ОСМИ РАЗРЕД

Трајање екскурзије: 3 дана, укључујући 2 ноћења

Путни правац:Доњи Милановац-Нови Сад- Суботица-Палић