Издвојено одељење Голубиње

 

 

 

 

 

Запослени

 

Анита Станојевић, професор разредне наставе
Jулијана Петровић, помоћни радник

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

 

Разред Број ученика
Први
-
Други
1
Трећи
2
Четврти
2
Укупно
5

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

 

Разред Број ученика
Први
2
Други
-
Трећи
1
Четврти
2
Укупно
5

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

 

Разред Број ученика
Први
3
Други
-
Трећи  
Четврти  
Укупно
3