Јавне набавке

 

 

 

 

Набавкa добара – о гревно дрво 5 16 п.м. огревног дрвета прве класе ЈНМВ 01/2018

 

 

 

Обавештење о закљченом уговору (pdf)

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуда (docx)

 

 

 


 

 

ĐAČKA EKSKURZIJA ZA UČENIKE OD 1 DO 8 RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU / JNMV 05/2017

 

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуда (docx)

 

 

 


 

 

Јавна набавка мале вредности набавка добара-намирница за ђачку кухињу бр.4/2017

 

 

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуда (docx)

 

 

 


 

 

ЈАВНА НАБАВКА

ОГРЕВНО ДРВО ЗА ШК.2017/2018.ГОДИНУ

 

 

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуда (docx)

 

 

 


 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И САНИТАРНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ " ВУК КАРАЏИЋ" У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, УЛ. СТЕВАНА МОКРАЊЦА БР.14-ОБЈЕКАТ
МАТИЧНЕ ШКОЛЕ

 

 

 

Уговор JHMB2/2017 (pdf)

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуда (pdf)

 

 

 

 


 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

 

 

 

Одлука о додели уговора (docx)

 

Обавештење о закљученом уговору (pdf)

 

Позив екскурзије (docx)

 

Конкурсна документација (docx)

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 


 

 

ЈАВНА НАБАВКА 843 BР. 2./2016

ОГРЕВНО ДРВО ЗА ШК.2016/2017.ГОДИНУ

 

Конкурсна документација (pdf)

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 


 

Екскурзије од првог до осмог разреда за 2015/2016.годину

 

 

Одлука о додели уговора прва страница (jpg)

Одлука о додели уговора друга страница (jpg)

 

 

Позив за подношење понуде (docx)

 

 

Позив (docx)

 

 


 

 

ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

 

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 

Позив (docx)

 

 

Конкурсна документација (docx)

 

 


 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.годину.

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 0 1 /2015.

 

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

 

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 

Конкурсна документација (docx)

 

 

 

 


 

 

 

ПОНОВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

 

 

 

 

Обавештење о закљученом уговору (pdf)

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

 

Конкурсна документација (pdf)

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности 1404 бр.2/2014

набавка добара - огревно дрво за школску 2014/2015. год.

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

Конкурсна документација (pdf)

 

 

 

 


 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – услуга извођења екскурзија ученика од 1. до 8. разреда за школску 2013/2014. годину, обликовану по партијама

ЈН бр. 01/201 4

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

Конкурсна документација (docx)

 

 

 


 

 

 

Овде можете преузети Позив и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности 1113 број 1/2013.

 

Предмет јавне набавке: набавка добара- дрва за огрев за школску 2013/2014. годину

 

Рок за подношење понуде је 22.08.2013. године до 12:00 часова.

 

 

Позив за подношење понуде (pdf)

 

Конкурсна документација за огревно дрво 2013/2014. год. (docx)