Издвојено одељење Клокочевац

 

 

 

 

Запослени

 

Јасмина Ђорђевић, наставник разредне наставе
Емилија Гицовић, наставник рзредне наставе
Гордана Брандушановић, помоћни радник

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

Разред Број ученика
Први
7
Други
3
Трећи
1
Четврти
8
Укупно
19

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

Разред Број ученика
Први
4
Други
7
Трећи
3
Четврти
1
Укупно
15

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

Разред Број ученика
Први
8
Други
4
Трећи
7
Четврти
2
Укупно
21

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

Разред Број ученика
Први
4
Други
4
Трећи
9
Четврти
4
Укупно
21