Издвојено одељење Копана Главица

 

 

 

 

 

Запослени

 

Тања Грујић , професор разредне наставе
Јелена Пвловић, помоћни радник

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

Разред Број ученика
Први
2
Други
1
Трећи
1
Четврти
-
Укупно
4

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

Разред Број ученика
Први
2
Други
2
Трећи
1
Четврти
1
Укупно
6

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

Разред Број ученика
Први
1
Други
3
Трећи
2
Четврти
1
Укупно
7

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

Разред Број ученика
Први
2
Други
1
Трећи
1
Четврти
3
Укупно
7