Издвојено одељење Кулма Тополница

 

 

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

Разред Број ученика
Први
-
Други
-
Трећи
1
Четврти
1
Укупно
2

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

Разред Број ученика
Први
1
Други
-
Трећи
-
Четврти
1
Укупно
2

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

Разред Број ученика
Први
1
Други
1
Трећи
-
Четврти
-
Укупно
2

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

Разред Број ученика
Први
 
Други  
Трећи
1
Четврти
1
Укупно
2