Издвојено одељење Мироч

 

 

 

Запослени

 

Александра Кржановић, професор разредне наставе

Андријана Илић, професор разредне наставе

Јоргован Стојчић, помоћни радник

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

 

Разред Број ученика
Први
4
Други
4
Трећи
2
Четврти
1
Укупно
11

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

 

Разред Број ученика
Први
1
Други
4
Трећи
4
Четврти
Укупно
11

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

 

Разред Број ученика
Први
1
Други
1
Трећи
3
Четврти
4
Укупно
9

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

 

Разред Број ученика
Први
 
Други
3
Трећи
2
Четврти
1
Укупно
6