Издвојено одељење Мосна

 

 

 

 

Запослени

 

Живанка Обрадовић, наставник разредне наставе
Габријела Милосављевић, професор разредне наставе
Драгана Траиловић, помоћни радник

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

 

Разред Број ученика
Први
8
Други
6
Трећи
4
Четврти
9
Укупно
27

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

 

Разред Број ученика
Први
9
Други
8
Трећи
6
Четврти
4
Укупно
27

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

 

Разред Број ученика
Први
5
Други
7
Трећи
8
Четврти
6
Укупно
26

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

 

Разред Број ученика
Први
8
Други
6
Трећи
5
Четврти
5
Укупно
24