Сарадња са родитељима

 

 

У оквиру Годишњег плана рада школе предвидели смо различите облике сарадње са родитељима.

Индивидуални разговори да родитељима ученика реализују се на основу иницијативе родитеља или по позиву од стране разредног старешине или директора школе, мимо планираних активности на недељном односно месечном нивоу.

Отворена врата су предвиђена за индивидуалне разговоре и реализуу се на сваких 15 дана.

Једно од правила наше школе је да ћемо у комуникацији користит језик који ће бити у тону уважавања и аргументованих изношења чињеница, водећи пре свега рачуна о решењима која су у најбољем интересу детета/ученика.

 

Распоред отворених врата

 

1 Jeлена Стешић - понедељак 10:05-10:40

 

2. Ђорђе Њагојевић – понедељак 09:00 - 09:45

 

3. Снежана Стевкић - уторак 11:00-11:45

 

4. Весна Радојевић – уторак 11:00-11:45

 

5. Драгица Јовановић - понедељак 10:05-10:50

 

6. Бранка Настасијевић - уторак 1 1: 00 - 1 1: 45

 

7. Небојша Јовановић - понедељак 10:00-10:45

 

8. Јелена Ћетковић - петак 09:00 - 09:45

 

9. Светлана Бузгановић - уторак 11:00 - 11:45

 

10. Јасмина Миленковић – четвртак 09:00- 09:45

 

11. Миша Илић - петак 1 2: 35 - 1 3: 15

 

12. Дамјан Стевкић-понедељак 11:00-11:45

 

13. Верица Човић - понедељак 11: 50- 12: 35 

 

14. Боривоје Кречковић – понедељак 11:00-11:45