Ђачки парламент

 

 

 

 

Ђачки парламент – ШКОЛСКА 2013/2014.

 

1. Филиферовић Ружица – 7-1
2. Алекса Јовановић – 7-1
3. Кристина Илић – 7-2
4. Јована Бошковић - 7-2
5. Татјана Радуловић – 7-3
6. Душан Бузгановић - 7-3
7. Младен Симоновић – 8-1
8. Мирела Петровић –8-1
9. Теодора Тодоровић – 8-2
10. Бранко Рајчић – 8-2
11. Маринковић Марија 6-2
12. Миона Миловановић 6-1

 

Представници за школски одбор: Татјана Радуловић и Јована Бошковић
Председник ђачког парламента: Татјана Радуловић

 

 

На првом састанку одржаном 11.9.2013. године утврђени су следећи циљеви и задаци:
1) Упознавање са годишњим радом школе и учествовање у упознавању ученика са истим на почетку школске године;
2)Учествовање на састанцима школских одбора;
3) УпознавањЕ и припремање ученика за пријемни испит, нарочито када су у питању симулације тестова пре којих ће чланови парламента детаљно упознавати ученике са правилима полагања и начину попуњавања тестова (техничка упутства, временски оквир, најбољи начин за припремање, учење...);
4) Организовање школских такмичења;
5) Организација ваншколских активности;
6) Уређивање учионица и школских ходника, израда паноа;
7) Сарадња са наставничким особљем приликом организовања школских радионица (глумачко-сценска, ликовна, информатичка и музичка подршка);
8)Указивање на проблеме ученика који се тичу организације школских и нарочито ваншколских активности, безбедности ученика, дисциплине на ходницима и у ваншколским просторијама, рад на упознавању наставника и педагога школе са могућим пропустима, као и предлагање решења;
9)Активно учествовање у доношењу одлука који се непосредно тичу организације различитих ученичких активности;

 

Подељена су задужења ученицима и договорен је:
1) наставак рада на уређивању ходника између кабинета француског и енглеског језика;
2) Договорена је организација школског турнира у малом фудбалу за неколико недеља, утврђени су организатори и записничари;
3)подељена су задужења за нови број школског билтена који је планиран за октобар 2013. Године. Направљен је нацрт будућих рубрика и предложене су нове идеје;
4)Планиран је избор једног уметничког филма који се бави тематиком живота у школи, односу професора и ученика, живота у школским интернатима, итд. И планирана је пројекција после школе у кабинету информатике за 16. Септембар током 6. Часа; Биће одржане две пројекције како би што више ученика погледало филм, а касније се може организовати и краћа дискусија или писање неколико састава о порукама филма (најбољи коментари биће објављени у Школском билтену);

 

 


 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ЗА 2012/2013. ГОДИНУ

 

1. У првом полугодишту изабрани су следећи чланови за ђачки парламент:
Јована Петровић
Даница Трајић
Дамјан Јовановић
Душан Радивојевић
Новак Милошевић
Младен Симоновић
Мирела Петровић
Теодора Тодоровић
Зорана Ђорђевић
Натлија Новаковић
Ментор: Миљан Јанковић
Председник ђачког парламента: Даница Трајић
Ученици представници у школском одбору: Дамјан Јовановић, Наталија Новаковић

На првом састанку утврђени су следећи циљеви и задаци:
1)Упознавање ученика са годишњим планом школе за предстојећу школску годину, као и изношење сугестија ученика које ће бити прослеђене органима школе;
2)Изабрани су ученици који ће представљати парламент на састанцима школског одбора;
3) Учествовање у организацији пробних тестова за пријемне испите;
4) Организација школских приредби и осталих ваншколских активности;
5) Уређивање учионица и школских ходника, израда паноа;
6)Организовање глумачких, ликовних и музичкио-сценских радионица;
Подељена су задужења међу ученицима, утврђен термин одржавања састанака и одлучено је да представници у школском одбору буду Јована Петровић и Даница Трајић.

Датум: 4.10.2012.
1) Ученици ђачког парламента учествоваће у организацији школске приредбе поводом Дечије недеље (у сарадњи са драмском, литерарном и секцијом страних језика);
2) Ђачки парламент учествоваће у изради паноа и уређивању учионица;
3) Упознавање ученика са обавезама које их очекују за полагање пријемног испита;
4)Организација дебате о безбедности ученика на аутобуској станици; Одређени су ученици који ће држати предавање на тему понашања ученика у јавном превозу;
5) У сарадњи са локалним припадницима МУП-а наши ученици ће одржати и предавање о основним правилима и понашању у саобраћају;

 

 

19.12.2012.
1) Ученици Ђачког парламента учествоваће у акцији сакупљања одеће и ђачког прибора за социјално најугроженију децу;
2) Ученици ће усчествовати у организацији новогодишњих прослава и украшавању школских ходника за предстојеће празнике;
3) Учествовање у организацији приредбе;
4) Радионица „Школа без насиља“ (учествовање у осмишљавању и изведби)

 

Датум : 14. фебруар 2013.год.
Ментор: Дамјан Стевкић (због одласка наставника у другу школу)

На састанку Ђачког парламента донете су следеће одлуке:

1) избор уредничког тима школског билтена – новинарски тим (уредник школског билтена: Јована Петровић; Даница Трајиц, Дусан Радивојевић). Чланови новинарског тима урадиће интервју са директором школе Габриелом Крсмановић, наставником енглеског језика Дамјаном Стевкићем и наставником физике Небојшом Јовановићем.
2) подела задужења – Члановима Ђачког парламента, подељена су следећа задужења: Немања Новаковић (председник) – писање вицева и карикатурисање наставника и ученика; Наталија Новаковић – извештај са акције сакупљања губара; Никола Јовановић – извештај са квизова ученика и њихови резултати;
3) координација активности
4) набавка (организација) техничких средстава
5) предвиђање будућих активности
6) Упознавање ученика у сарадњи са наставницима са уџбеницима за наредну школску годину (кратак опис садржаја, ценовник, разлике међу старим и новим уџбеницима,...);
7) За тим који је задужен за упознавање ученика са обавезама за пробне пријемне испите одређени су сви ученици осмих разреда;
8)Упознавање ученика са техничким упутствима за полагање пробних пријемних испита;

 

Датум: 26. април 2013.год.

На другом састанку Ђачког парламента донете су следеће одлуке:

1) подела задужења – Члановима Ђачког парламента, подељена су следећа задужења:
Новак Милошевић: извештај о школској организацији младих надзорника и изградња школских паноа;
Маден Симоновић: изградња школских паноа;
Дамјан Јовановић: записивање жеља осмака за средњу школу; ..- извештај са организације ’’Јоргован фест’’ на Мирочу поводом прославе 1.маја
2) израда ђачких паноа (Младен Симоновић)
3)гледање филма у Ђачком парламенту –ученицима осмих и седмих разреда биће организовано гледање филма у некој од школских учионица. Филм ће гледати у неком од последњих дана школске године, а филм ће обухватити неко дешавање у школи и има циљ едукације.
4) организовање турнира у малом фудбалу – ученици ће организовати турнир у малом фудбалу који ће бити одржан 10. маја 2013.год. на школском терену. Учесници су ученици од В до ВИИИ разреда, котизација је симболичних 50 динара по ученику, а од саклупљеног новца планирана је куповина неколико нових лопти.
5) Организација радионице „Еколошки час“ у сарадњи са наставницом Бранком Настасијевић;
6)Организација приредбе у сарадњи са наставницом Бранком Натасијевић на тему екологије, очувања животне средине и рециклаже отпадног материјала;
Завршни извештај Ђачког парламента

 

Ученици ђачког парламента су у току школске 2012/2013. Године учествовали у овим активностима и постигли следеће резултате:
1)Били упознати са годишњим радом школе и учествовали у упознавању ученика са истим на почетку школске године;
2)Учествовали на састанцима школских одбора;
3)Учествовали у упознавању и припремању ученика за пријемни испит, нарочито када су биле у питању симулације тестова пре којих су чланови парламента детаљно упознавали ученике са правилима полагања и начину попуњавања тестова (техничка упутства, временски оквир, најбољи начин за припремање, учење...);
4) Израдили први број Школског билтена који је изложен на једној од огласних табли у холу школе где су сви ученици имали прилике да читају текстове (извештаји са екскурзије, шаљива страна наставника, планирање активности);
5)Чланови ђачког парламента су активно учествовали у организацији школских приредби, као и припреми за Дечју недељу која се одржава почетком октобра;
6) Чланови ђачког парламента учествовали су у активностима Ренџера које води наставник биологије Бранка Настасијевић, као и у припреми приредбе са еколошким садржајем крајем шкослке године коју је наставник биологије организовао;
7)Ученици су израдили већи број школских паноа који су изложени у холовима школе, као и у појединачним учионицама;
8) Ђачки парламент је организовао пројекцију класичног филма Бунтовник без разлога који се бави сукобом млађих и старијих генерација, као и проблемима са којима се млади суочавају током школовања и одрастања у подељеном друштву; Након пројекције организована је и изврсна дебата на којој су ученици излагали своје утиске;
9) Организовали израду и представљање неколико радионица као што су Школа без насиља и Еколошки час које су извођене на неколико часова одељенских заједница;
10) Учествовали у акцијама сакупљања старе одеће и ђачког прибора за социјално најугроженије ученике;
11) Поднели завршни извештај Школском одбору на усвајање

 

 

Пословник о раду ученичког парламента