Продужени боравак

 

Основна шкала ''Вук Караџић'' поред редовне наставе која је почела да се организује 1952.године, школске 2011/2012.год. отвара Продужени боравак. Овај вид наставе има за циљ да омогући детету потпун и хармоничан развој, да открије његове потенцијале, да га развије као социјално биће, да га оспособи за самостално учење и да га припреми за даље образовање. Поред циљева он испуњава и неке задатке као што су: развијање радних навика код ученика, контрола и помоћ у изради домаћих задатака, проширивање и продубљивање знања, обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, естетски, радни, социјални, психофизички развој личности детета, организовање слободних активности и сарадња са родитељима.

 

Задужени учитељ одређено време проводио у изради домаћих задатака и утврђивању градива, раду на развијању креативног изражавања, развијању морално-васпитног и информативног подручја код детета.

Боравак је организован за ученике првог и другог разреда и то у периоду од 12:00 до 16:00 часова. У склопу боравка деца имају и ручак у школској кухињи. Тренутно је уписано деветнаест ученика.

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 

  • 8:00 – 11:45 - редовна настава
  • 11:45 – 11:55 - пријем ученика
  • 11:55 – 12:15 – одмор по сопственом избору
  • 12:15 – 12:30 - припрема за ручак
  • 12:30 – 13:00 - ручак
  • 13:00 – 13:15 - боравак на свежем ваздуху; одмор у учионици
  • 13:15 – 14:30 - самостални рад ученика, израда домаћих задатака, oбнављање градива са часова редовне наставе
  • 14:30 - 15:45 - реализација неке од пратећих активности, организовање слободног времена
  • 15:45 – 16:00 - завршетак радова, сређивање учионице,одлазак деце

 

 

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Израда домаћих задатака

 

Израда домаћих задатака

Израда домаћих задатака

 

Израда домаћих задатака

 

Израда домаћих задатака

 

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ

Спорт и рекреација

Шарам-стварам

Видео пројекција и

презентација

Народна традиција

Играм,певам,плешем

Активност по избору ученика

Шарам-стварам

Спорт и рекреација

Активност по избору ученика