Професионалана оријентација

 

Пронађи пут до жељеног занимања

 

"Које занимање да изаберем? Коју школу да упишем? Које способности треба да имам за занимање? И моји вршњаци имају дилеме... Родитељи ми саветују да упишем другу школу....Шта да радим?"

 

Да ли си себи поставио/ла нека од ових питања?

 

Професионална оријентација је намењена теби, да упознаш себе, информишеш се о путевима школовања и занимања, распиташ се и испробаш своје жељено занимање кроз праксу и донесеш самостално одлуку о школовању и занимању.

 

 

У оквиру програма Професионална оријентација, ученици пролазе кроз пет програмских модула који, примењени заједно, омогућују младим људима да стекну свеобухватнији увид у сопствене склоности и путеве које их повезују са реалним светом рада.

 

 Програм професионалне оријентације ти нуди подршку да донесеш своју и промишљену одлуку.

 

  Модул: самоспознаја

Откриваш, истражујеш и сазнајеш своја интересовања, способности, вредности и визију будућности за твоје професионално орјентисање.

  Модул: информисање о занимањима и путевима каријере

Истражујеш и бираш информационе понуде о школама, занимањима и каријери. Модул: мрежа школа Истражујеш и сазнајеш мрежу школа за твоје будуће занимање.

  Модул: мрежа школа

Истражујеш и сазнајеш мрежу школа за твоје будуће занимање.

  Модул: реални сусрети са школама и светом рада и занимања

Упознајеш школе, организације, предузећа.

   Модул: одлука о школи и занимању

Знаш шта желиш и доносиш своју одлуку за школу и занимање.