Професионалана оријентација

 

 

О пројекту

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2012-2013. ГОД.

 

ОШ ,, Вук Караџић " је од марта школске 2011-2012. године укључена у пројекат ,,Професионална оријентација - пет корака до одлуке о школи и занимању". На самом почетку реализације овог пројекта добили смо статус МОШ 2 школе, а пошто смо у току школске 2012-2013. направили Услугу ПО за Каталог услуга, наша школа је добила могућност да прерасте у својеврсни Ресурс центар за ПО.

 

О реализованим активностима у прошлој години у наставку овог извештаја.

 

Област наше специјализације су Реални сусрети и то је одређено одмах пошто смо добили статус менторске школе на нивоу Тима за ПО и самих капацитета школе. Школа је у обавези да у оквиру специјализоване области- Реални сусрети реализује посете и испробавање праксе у радним установама из окружња. То би омогућило ученицима наше школе реалнију и конкретнију слику о свету рада, а такође би им помогло у њиховој одлуци при избору жељеног занимања.

 

Реални сусрети у школској 2012-2013.год. одржани су у следећим радним институцијама:

 

1. Национални парк ,, Ђердап " 2. Центар за културу Доњи Милановац
3. Хотел ,, Лепенски вир "
4. Здраствена станица Доњи Милановац
5. Техничка школа у Доњем Милановцу делатност ван седишта
6. Сусрет са родитељима експертима у ОШ ,, Вук Караџић''

 

Осим индивидуалних утисака ученика-учесника Реалних сусрета, продукти нашег рада виде се и на сајту наше школе у форми фотографија реализованих сусрета.

 

На почетку школске 2012-2013. године Тим за ПО направио је План специјализације и План имплементације програма ПО, као и план радионица за ученике 7. и 8. разреда ( ова документа постоје у досијеу ПО ).

 

Број ученика који су обухваћени овим пројектом у шк. 2012-2013. год. је 52 ученика седмог разреда, 60 ученика осмог разреда и 3 ученика специјалног одељења. Ученици су учествовали у радионицама, а ђаци осмих разреда и у реалним сусретима, пошто је предвиђено да учесници у реалним сусретима буду само ученици завршних разреда.

 

Чланови тима за ПО су:

 

Верица Човић -наставник српског језика (координатор)
Милица Јанковић - педагог
, Ирена Илић, учитељица,Небојша Јовановић - наставник физике
Светлана Бузгановић - наставник географије

 

Од школске 2012/2013. године тиму су прикључени:

 

Анђелија Ђукић - специјални педагог Војин Рупић - наставник ликовног васпитања

 

Чланови вршњачког тима за ПО у шк.2014-2015.год су:

 

7-1 Саша Родић

Гордана Будић

 

7-2 Милена Уршикић

Милан Занфировић

 

7-3 Дејан Петровић

Лидија Ђорђевић

 

8-1 Вељко Петровић

Тијана Павловић

 

8-2 Катарина Петровић

Стојанка Фрунзић

 

8-3 Владана Јовановић

Душан Бузгановић

 

Ове године су одржана и два менторска састанка и то:

 

1. Други менторски састанак у ОШ ,, Вук Караџић ", Неготин, 26.2.2013.
2. Трећи менторски састанак у ОШ ,, Љуба Нешић ", Зајечар, 12.4.2013.

 

Детељни извештаји о одржаним менторским састанцима постоје у досијеу ПО.

 

Наш Тим за ПО је у овој години направио и Услугу за ПО под називом:,, Оснаживање наставника за припрему модула реалних сусрета са додатном подршком за рад са ученицима из маргинализованих група и ученицима са интлектуалним потешкоћама". Намера нам је била да у ПО укључимо и децу која су у програму инклузивног образовања, пошто имамо искуства у раду са таквом децом, па смо зато и направили Услугу која оснажује наставнике да раде са ученицима који имају потешкоћа. На самом крају школске 2012-2013. год. направили смо презентацију ове Услуге у нашој школи својим колегама. Презентација је извршена 28.6.2013. год., а детаљан извештај о томе, као и евалуациони листови Услуге, налазе се у досијеу ПО.

 

У ОШ ,,Вук Караџић" постоји и Кутак за ПО који је направљен одмах пошто смо постали део пројекта Професионална оријентација, а који смо и ове шк.2012-2013. год. испунили радионичарским материјалом. Редовно смо ажурирали и ПО наслов на сајту наше школе са свим информацијам, фотографијама и продуктима рада Тима за ПО.

 

1.7.2013. ТИМ ЗА ПО

 

 

 

 

 

 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!!!!!!!!!!!!!!!!