Школске комисије

 

 

Школска комисија за преглед дневника од првог до осмог разреда (pdf)

 

 

Школска комисија за отпис старог и похабаног, истрошеног и некорисног инвентара и средстава за рад - хидраулична преса за отпад (pdf)