Издвојено одељење Штрбац

 

 

 

 

 

Запослени

 

Силвана Илић, професор разредне настане
Ангелина Мартиновић, помоћни радник

 

 

 

Реновирана школа у издвојеном одељењу Штрбац

 

 

Уз помоћ Општине Мајданпек школа у издвојеном одељењу Штрбац је реновирана и побољшани су санитарни услови.

 

Учитељ ће сада у много бољим условима моћи да реализује наставу, а ђаци ће у много лепшем и бољем окружењу моћи да усвајају наставне садржаје.

 

 

 

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

 

Разред Број ученика
Први
1
Други
1
Трећи
1
Четврти
-
Укупно
3

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

 

Разред Број ученика
Први
-
Други
1
Трећи
1
Четврти
1
Укупно
3

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

 

Разред Број ученика
Први
-
Други
-
Трећи
1
Четврти
1
Укупно
2

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

 

Разред Број ученика
Први
Други
1
Трећи
Четврти
Укупно
1