Издвојено одељење Тополница

 

 

 

 

 

Запослени

 

Маслинка Николић, наставник разредне наставе

Снежана Гулицовски, наставник разредне наставе

Славица Живановић, помоћни радниk

 

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2010/2011.

 

Разред Број ученика
Први
4
Други
5
Трећи
4
Четврти
4
Укупно
17

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2011/2012.

 

Разред Број ученика
Први
3
Други
4
Трећи
5
Четврти
4
Укупно
16

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013.

 

Разред Број ученика
Први
4
Други
2
Трећи
4
Четврти
5
Укупно
15

 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015.

 

Разред Број ученика
Први
4
Други
10
Трећи
4
Четврти
2
Укупно
20