ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРВАКА

 

Упис ђака првака 2019/20.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О УПИСУ ДЕЦЕ  У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ


 

 

 

 

Захтев родитеља за упис у први разред можете преузети овде

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О УПИСУ ДЕЦЕ  У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл асник РС” бр. 88/17, 27/18-др закон и 10/19 ) У првом разреду основне школе биће уписана генерација рођена од 1. марта 2012. до краја фебруара 2013. године, што значи да у школи 1. септембра, најмање шест и по година, а највише седам и по.

 

 

За   превремени упис   у школу могу се пријавити и деца млађа годину дана од горе наведеног датума. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2019. године.

 

 

Школа је дужна  да упише дете које има  пребивалиште на подручју школе.

 

 

Школа   може да упише и дете са   подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему  подноси захтев  изабраној школи (секретару школе) од 03.12.2018. године. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација)  педагошка служба школе (педагог и психолог) заказуј у тестирање ученика полазника у први разред .

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

  • Захтев за упис у први разред (родитељ, старатељ или други законски заступник детета лично у просторијама секретара школе);

 

  • Пријава за упис ученика у први разред основне школе (родитељ старатељ или други законски заступник детета лично у просторијама секретара школе);

 

  • Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци (школа по сл. дужности) ;

 

  • Потврда о здравственом стању детета (родитељ старатељ или други законски заступник детета лично у просторијама секретара школе) ;

 

  • Доказ о територијалној припадности школи ( Потврда о прбивалишту, фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте -школа по сл. дужности);

 

  • Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма (школа по сл. дужности) .

 

 

 

 

  НАПОМЕНА: Сва горе наведена потребна документација за упис будућих првака, почев од 1. априла до 31. маја 2019. године, биће обезбеђен а електронским путем (школа обезбеђује по службеној дужности по попуњеном захтеву и пријави родитеља, старатеља или другог законског заступника), са изузетком лекарског уверења о прегледу детета (Потврда о здравственом стању детета, коју су родитељи дужни лично да донесу у школу (секретару школе). Упис будућих првака се врши сваког радног дана у радној недељи у периоду од 10,00 до 13,00 часова.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВЕСТИ

 

Сва потребна документација за упис будућих прваака, почевши од 1. априла до 31. маја, биће обезбеђена електронским путем, са изузетком лекарског уверења, које су родитељи дужни да донесу. Међутим, деца која нису вакцинисана неће моћи да се упишу, а њихови родитељи, ако њихово дете не иде у школу, кажњавају се до 100.000 динара.

 

Родитељи су у обавези да приликом уписа детета у први разред основне школе, доставе само лекарско уверење надлежне здравствене установе .

 

Сва остала докумен а школа набавља електронским путем .

 

У првом разреду основне школе биће уписана генерација рођена од 1. марта 2012. до краја фебруара 2013. године, што значи да у школи 1. септембра, дете мора да има најмање шест и по година, а највише седам и по година . Министарство просвете процењује да у Србији постоји између 68.000 и 70.000 деце тог узраста. Крајњи рок за упис ученика у први разред је 20. август 2019. године. Да би се уписа л о млађе дете у основну школу - годину дана раније, потребан је додатни доказ о способности детета који се проверава код психолога.   Докумена потребна за упис у први разред основне школе, школске 2019/2020 године: Потребна је изјава родитеља из регистра за дете, потврда о похађању предшколског програма и потврда о пребивалишту (све то даје школа, електронским путем), а родитељи су дужни да потврде да је дете прошло лекарски преглед.

 

Лекарки прегледи се обављају у Дому здравља, где први преглед детета обавља педијатар, а затим се дете преглед а у очној клиници, оториноларингологу, физиотерапеуту и ​​ код зубара . Ови прегледи такође захтевају да се деци узимају тестов и крви и урина. Обавезна вакцина.  Пошто су неки родитељи одбили да вакцинишу дете или из неког другог разлога нису то учинили, лекари истичу да деца неће моћи да иду у школу ако нису примили ДТ, ОПВ и ММР вакцине. Сваке године, јединице локалне самоуправе воде евиденцију о броју дјеце која су уписана у основну школу, а родитеље и старатеље и/или друге законске заступнике о томе редовно информишу. За родитеље који у предвиђеним законским роковима не упишу дете у први разред , као и они који нису вакцинисали дете, новчана казна износи од 50.000 до 100.000 динара.

 

Психолог и педагог   Дете-будући првак, мора проћи кроз разговор са психологом и педагогом школе, дете мора препознати објекте са слике, сортирати објекте по величини, проверава се дететова оријентацију у простору. Психолози и педагози такође проверавају да ли је дете осетљиво на емоционалну зрелост да крене у школу, укључујући независност и спремност да се одвоји од својих родитеља, његова социјална зрелост (да ли може мирно да седи, дружи се са другом децом ), као и интелектуалну зрелост и да ли могу да уче (савладавају задате задатке од стране учитеља/ице.) 

 

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у школи.

 

Родитељи, старатељи и/или други законски заступници, могу заказате термин сваког радног дана код педагога или психолога школе.

 

Тел.: 064/ 22-74-754 (школски психолог).

 

 

 


 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Душан Шешум

 

ОШ "Вук Караџић"
Доњи Милановац