ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ПРВАКА

 

Упис ђака првака 2018/19.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О УПИСУ ДЕЦЕ  У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ


 
-         У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2011. ДО 28.02.2012.) 
-         ДЕЦА ОД ШЕСТ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2011.  ДО 31.08.2012.) МОГУ СЕ УПИСАТИ НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА,  НАКОН  ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ  ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ. 


НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:
-         ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ М АТИЧНЕ К ЊИГЕ Р ОЂЕНИХ
-         ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА
-         УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ
-         ПОТВРДА О ПРИЈАВИ  ПРЕБИВАЛИШТА (ФОТОКОПИЈА) 
-         УПИС СЕ ВРШИ  КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ  У ПЕРИОДУ ОД 10 . АПРИЛА ДО 31. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ОД 8 ДО 1 3 ЧАСОВА. 


ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕ ДУЖНА ДА УПИШЕ  СВАКО ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ШКОЛЕ.  
ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ОСНОВУ  ПИСМЕНОГ  ЗАХТЕВА РОДИТЕЉА У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ  И КАДРОВСКИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ.
ЗАХТЕВ СЕ ПОПУЊАВА И ПРЕДАЈЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 01. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

 

Ученици имају могућност   коришћења продуженог боравка.

 

За   превремени упис   у школу могу се пријавити и деца рођена   од 01.03. до 01.09.2012.год.  

 

Провера спремности за полазак у школу- први разред, вршиће се од априла 2018. године по заказаном термину . Родитељи, старатељи и/или други законски заступници, могу заказате термин сваког радног дана код педагога или психолога школе. Тел.: 064/ 961-7759 (школски психолог).

 


СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Душан Шешум

 

ОШ "Вук Караџић"
Доњи Милановац