Запослени

 

 

 

Директор: Дамјан Стевкић


Педагог: Милица Јанковић

 

Секретар: Душан Шешум

 

 

 

НАСТАВНИЦИ

 

ИМЕ И ПРАЗИМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
1. Јелена Ћетковић српски језик 8-1
2. Верица Човић српски језик 5-2
3. Aлександар Траиловић енглески језик  
4. Снежана Драгомировић француски језик  
5. Зоран Живковић математика  
6. Златко Филиповски математика и информатика 8-2
7. Раденка Тодоровић физика  
8. Јасмина Миленковић хемија 6-1
9. Миша Илић историја 5-2
10. Светлана Бузгановић географија 5-1
11. Бранка Настасијевић биологија 7-3
12. Љиљана Милићевић музичка култура  
13. Војин Рупић ликовна култура  
14. Драгица Јовановић техничко и информатичко образовање 7-2
15. Борислав Кречковић физичко васпитање 7-1
16. Драган Биришић физичко васпитање  


 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
1. Снежана Стевкић први разред
2. Весна Радојевић други разред
3. Ирена Илић трећи разред
4. Ђорђе Њагојевић четврти разред
5. Маријана Митровић енглески језик
6. Ивана Гицић продужени боравак

 

 

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

1. Дејан Јанковић домар
2.Момчило Ђорђевић помоћни радник
3.Јовица Јеремић домар
4.Драгана Траиловић помоћни радник
5..Љубинка Пољаковић помоћни радник
6. Наташа Чутић сервирка
7. Гордана Њагојевић куварица