Запослени

 

 

 

Директор: Дамјан Стевкић


Педагог: Милица Јанковић

 

Секретар: Душан Шешум

 

 

 

НАСТАВНИЦИ

 

ИМЕ И ПРАЗИМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
1. Јелена Ћетковић српски језик 7-1
2. Верица Човић српски језик 8-3
3. Исидор Игић енглески језик  
4. Маја Димитријевић француски језик  
5. Зоран Живковић математика 6-1
6. Златко Филиповски математика и информатика 7-2
7. Небојша Јовановић физика  
8. Јасмина Миленковић хемија 5-1
9. Миша Илић историја 5-2
10. Светлана Бузгановић географија 8-2
11. Бранка Настасијевић биологија 6-3
12. Љиљана Милићевић музичка култура  
13. Војин Рупић ликовна култура  
14. Драгица Јовановић техничко и информатичко образовање 6-2
15. Борислав Кречковић физичко васпитање 8-1
16. Драган Биришић физичко васпитање  


 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
1. Весна Радојевић први разред
2. Андријана Илић други разред
3. Ђорђе Њагојевић трећи разред
4. Снежана Стевкић четврти разред
5. Исидор Игић енглески језик
6. Драгутин Стевкић продужени боравак

 

 

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

1. Дејан Јанковић домар
2.Момчило Ђорђевић помоћни радник
3.Јовица Јеремић домар
4.Драгана Траиловић помоћни радник
5..Љубинка Пољаковић помоћни радник
6. Наташа Чутић сервирка
7. Гордана Њагојевић куварица