Гвозден Јовановић

Биографија

Наставник српског језика и књижевности у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2020. године и координатор драмске секције

Мастер професор српског језика и књижевности

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Гвозден Јовановић

Биографија

Гвозден Јовановић, рођен  је 26. априла 1993. године у Неготину. Основну школу завршио је у Доњем Милановцу као вуковац, средњу медицинску у Зајечару, а високу у Новом Саду (Филозофски факултет, одсек за компаративну књижевност са теоријом књижевности, основне и мастер академске студије) у којој добија стручно звање мастер професор језика и књижњвности. Био је члан зајечарског панк-рок састава ВИС Нови Дан(са којим осваја награду публике на зајечарској Гитаријади 2012. године) и новосадског универзитетског хора. Члан је колектива ОШ Вук Караџић од фебруара 2020. године.