Skip to content

Продужени боравак

Постојање продуженог боравка je од велике користи и значаја како за децу тако и за родитеље. Боравак je отворен за децу чији су родитељи запослени или нису, децу која имају проблема у социјалазацији и усвајању градива одређених предмета. Слободне образовне активности јесу активности које одражавају основна обележја квалитетног провођења слободног времена, креативности и индивидуалности. Улога школе ће на тај начин бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа велике могућности деловања, а све у сврху правилног развоја сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

            Продужени боравак се организuje након редовне наставе у школи за ученике првог и другог разреда, у периоду од 12:00 до 16:00 часова, с тим што радно време и организација рада могу бити флексибилни. Дежурство се организује по потреби. За ученике је организован и ручак у школској кухињи.

            План рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи (учионица, спортска сала, двориште). Програм се реализује у учионици која је прилагођена и опремљена искључиво за остваривање рада продуженог боравка.

            Простор у којем ученици проводе већи део дана је осветљен, довољно велики, опремљен аудио-визуелном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном библиотеком. За разноврсне активности осигураће се довољно материјала (папир, бојце..).

            У циљу што успешнијег упознавања деце и решавања проблема, учитељ из продуженог боравка упућен је на континнуирану сарадњу са педагогом и директором школе, као и на константну сарадњу са родитељем.

            Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу са општим циљевима основног образовања:

 1. Омогућити детету пун живот и открити његове потенцијале
 2. Омогућити детету његов развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринело добру у друштву.
 3. Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење.

 

Специфични циљеви:

 • Потпун и хармоничан развој детета;
 • Фокусирање на учење;
 • Оспособљавање ученика за самостално учење;
 • Истицање радости учења и поспешивање мотивисаности за учење;
 • Писменост (језичка, математичка)
 • Рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели)
 • Улога рада у продуженом боравку у постављању за целоживотно учење
 • Поштовање различитости и толеранције

 

                      ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 1. 00 – 11.25 – редовна настава
 2. 30 – 11.35 – пријем ученика
 3. 35 – 11.55 – одмор по сопственом избору,боравак на свежем ваздуху
 4. 55 – 12.05 – припрема за ручак
 5. 00 – 12.30 – ручак
 6. 30 – 12.45 – боравак на свежем ваздуху; одмор у учионици
 7. 45 – 13.45 – израда домаћих задатака
 8. 45 – 14.20 – реализација неке од пратећих активности, организовање слободног времена
 9. 20– 14.45 – обнављање градива са часова редовне наставе
 10. 45 – 15.00 – слободно време,сређивање учионице, одлазак деце

 

               РАСПОРЕД  ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ  У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Игре без граница

Израда домаћих задатака

Израда домаћих задатака

Израда домаћих задатака

Израда домаћих задатака

Израда домаћих  задатака

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

Утврђивање градива из српског језика и математике

(према потреби и из осталих предмета)

ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ

Оловка пише срцем

 

Шарам, стварам

Народна традиција

Мала школа великих ствари

Певам, глумим

Активности по избору ученика

Активности по избору ученика

Активности по избору ученика

Активности по избору ученика

Активности по избору ученика