Skip to content

Целодневна настава

Целодневна настава подразумева комбинацију наставе и слободних активности. На одобрења и потребе родитеља, деца бораве у школи од 8.00 до 15.00 часова. Ученици имају самосталан и креативан рад који је саставни део плана и програма целодневне наставе. Ручак је у периоду између часова у преподневној и поподневној смени.

            Овакав рад омогућава ученицима да напредују брже, боље и успешније. Оно што би ученици у класичној настави имали за домаћи задатак, то ученици у целодневној настави ураде у школи. Док бораве у школи, смењују им се дневне активности. Свакодневно помажу једни другима у учењу. Активности се организују да ученици на креативан и забаван начин проводе време и задовољавају своја интересовања. Ученици који похађају целодневну наставу су самосталнији, друже се и играју заједно са другом децом – развијају социјалне вештине.

             Све облике образовно – васпитног рада који су обухваћени целодневном наставом, проистичу из наставног плана и програма за основну школу. Активности креиране су на основу интересовањима ученика.

            У оквиру целодневне наставе ученици развијају и међупредметне компетенције као што су :

 • комуникативна,
 • дигитална,
 • решавање проблема,
 • компетенција за сарадњу,
 • естетска компетенција,
 • компетенција за учење,
 • одговоран однос према здрављу,
 • одговорно учешће у демократском друштву,
 • одговоран однос према околини,
 • рад са подацима,
 • предузетништво.

            Улога наставника у целодневној настави је као организатор, водитељ, а у самосталном раду као сарадник и асистент ученика. Своју пажњу наставник усмерава на планирање шта ће се радити, припремање материјала за рад ученика, организацију рада ученика, пружање помоћи у раду и у процењивању тока напредовања.