Skip to content

Гордана Мучић

Биографија

Шеф рачуноводства у ОШ “Вук Караџић””.

Дипломирани економиста

Економски факултет у Новом Саду

Гордана Мучић

Биографија

Завршила основно образовање у ОШ “12 септембар” у Мајданпеку.
Похађала техничку школу у Мајданпеку смер – економски техничар.
Диплимирала царину и шпедицију на Мега Тренду.
Завршила студије за економију и финансије у звању дипломирани економиста у Новом Саду.
Ради као шеф рачуноводства.