Skip to content

Живанка Обрадовић

Биографија

Наставник разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац од 1990.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија Неготин

Живанка Обрадовић

Биографија

Рођена сам 26.03.1970.године у Мосни. Завршила сам Педагошку академију у Неготину и дипломирала 24.05.1993. са оценом 10 и средњом оценом у току студија 8,77. Лепо је да кажем и да сам носилац Вукове дипломе за одличан успех у основнојшколи.Почела сам да радим још као апсолвент.Прво радно место ми је било на Копаној Главици ( школска 1990/1991.)  која ми је остала у лепом сећању.Затим следе две школске године на КулмаТополници, која је такође била неподељена школа. Након тога прелазим да радим у Бољетину где ми је велика подршка била колегиница ВидосаваМатејевић. У стални радни однос примљена сам 1993.године. Имам 29 година стажа у нашој школи.Након рођења прве ћерке пребачена сам у моје родно место, где још увек с поносомживим и радим.Редовно се стручно усавршавам и трудим се да ђацима часови буду и занимљиви и да уче кроз различите  активности.Залажем се да нам школа у Мосни буде што лепша и пријатнија за рад. Захваљујући дугогодишњем прикупљању школског динара и прикупљеним средствима од спонзора, промењени су прозори и врата на свим учионицама ,имамо такође и улазна ПВЦ врата што је допринело ефикаснијем загревању просторија. Уз  новчану помоћ  наше школе и нашег ђачког динара купљене су и нове пећизадвеучионице. Школски одборнашешколе наградио ме је  2019. године новчаном наградом за залагање у раду.