Skip to content

Запослени

Дамјан Стевкић

Директор ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац

Доктор филолошких наука

Филолошки факултет у Београду

Марина Јовановић

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2001. године.

Нставник разредне наставе-учитељ

Педагошка акедемија у Неготину

Ирена Николић

Професор разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац.

Професор разредне наставе

Учитељски Факултет Врање

Силвана Илић

Професор разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац од 2018. године.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Ирена Стојиљковић

Наставник математике  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац. 

Наставник физике

Светлана Бузгановић

Наставник географије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2002. године. 

Професор географије

Природни математички факултет у Београду

Наставник географије

Златко Филиповски

Мастер информатичар

Факултет за математику и рачунарске науке Београд

Наставник математике

Ђорђе Њагојевић

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1988. године.

Мастер учитељ

Учитељски факултет у Врању

Професор разредне наставе

Бранка Настасијевић

Наставник биологије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2011. године и координатор Еколошке секције ,,Млади чувари Националног парка Ђердап“.

Дипломирани биолог

Природни математички факултет у Београду

Наставник биологије

Драгица Јовановић

Наставник технике и технологије и информатике у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2001. године. Координатор електронског дневника.

Професор технике и информатике

Технички факултет Чачак

Наставник технике и технологије и информатике

Александар Траиловић

Наставник енглеског језика  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2017. године.

Мастер филолог-англиста

Филозофки факултет у Нишу

Наставник енглеског језика

Јелена Ћетковић

Наставник српског језика и књижевности  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1999. године. 

Професор српске књижевности и језика

Филолошки факултет у Приштини

Живанка Обрадовић

Наставник разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац од 1990. год.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Љиљана Милићевић

Наставник музичке културе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2005. године. 

Наставник музичке културе

Педагошка академија

Миша Илић

Наставник историје у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2003. године. 

Професор историје

Филозофски факултет у Приштини

Милена Стојановић

Професор разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац од 2020.год.

Учитељски факултет у Врању

Професор разредне наставе

Снежана Стевкић

Наставник разредне наставе   у  ОШ ,,Караџић“ Доњи Милановац. 

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Маслинка Јовановић

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1997. године. 

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Зорица Вељковић

Психолог у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Дипломирани психолог

Филозофски факултет у Новом Саду

Јасмина Миленковић

Наставник хемије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2006. године.

Дипломирани хемичар

Филозофски факултет у Нишу

Наставник хемије

Снежана Гулицовски

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац издвојено одељење Тополница од 2002. године .

Наставник разредне наставе

Педагошка Академија у Неготину

Наставник разредне наставе

Ивана Гицић

П рофесор разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Габријела Милосављевић

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац идвојено одељење Мосна од 2004. године.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Професор разредне наставе

Андријана Илић

Наставник разредне наставе,  тренутно обавља послове стручног сарадника -библиотекара у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Професор разредне наставе

Јасмина Ђорђевић

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2017. године. 

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Тања Грујић

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац, издвојено одељење Копана Главица.

Наставник разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Весна Радојевић

Професор разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1998. године.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Милица Јанковић

Стручни сарадник-педагог у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2000. године 

Професор педагогије

Филозофски факултет у Приштини

Драгана Ђорђевић

Наставник разредне наставе. Тренутно ради у продуженом боравку у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет Врање

Марија Димитријевић

Наставник француског језика  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2013. године.

Професора француског језика и књижевности.

Филолошко-уметнички факултет Крагујевац

Сања Стевкић

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Професора разредне наставе

Учитељски факултет Врање

Гордана Мучић

Шеф рачуноводства.

Дипломирани економиста

Економски факултет у Новом Саду