Skip to content

Александар Траиловић

Биографија

Наставник енглеског језика у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2017. године. 

Мастер филолог-англиста

Филозофски факултет у Нишу

Наставник енглеског језика

Александар Траиловић

Биографија

Александар Траиловић, рођен 17.09.1989. године. Завршио Основне академске студије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2012. год. Након завршених Основних студија, уписује Мастер академске студије на истом факултету и дипломира у року стекавши звање Мастер филолог англиста.

У периоду од децембра 2014. до јуна 2016. радио у Гимназији и економској школи „Јован Јовановић Змај“ у Оџацима као професор енглеског језика. Каријеру наставља у Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду где ради такође као професор енглеског језика у два наврата током 2016. и 2017.

Од септембра 2017. ради као наставник енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“ у Доњем Милановцу.