Skip to content

Александра Кржановић

Биографија

Професор разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац, издвојено одељење Мироч.

Александра Кржановић

Биографија

Александра Кржановић рођена 02.05.1989. године у Мајданпеку. Живи у Доњем Милановцу. Ради као учитељ у ОШ ,,Вук Караџић”. Тренутно ради у ИО Мироч. На замени је радила: ИО Мосна (2месеца), ИО Клокочевац (6 месеци), ИО Штрбац (2месеца), ИО Копана Главица (3,5 године).

Студирала на Учитељском факултету у Врању са звањем Дипломирани учитељ – мастер 2013 -2015. Средњу школу завршила у Мајданпеку са звањем Економски техничар 2004-2008. Основну школу завршила у Доњем Милановцу, као и нижу музичку школу „Ранко Кривић“ Мајданпек одсек- клавир.