Skip to content

Андријана Илић

Биографија

Професор разредне наставе, тренутно обавља послове стручног сарадника – библиотекара  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2021. године. 

Професор разредне наставе

Учитељски факултет Врање

Андријана Илић

Биографија

Андријана Илић рођена 29.03.1986. год. у Мајднпеку. Живи у Рудној Глави са породицом. У ОШ „Вук Караџић“ ради као учитељ од 26.септембра 2016.године.  Од септембра 2021. године ради као стручни сарадник -библиотекар.

Студирала на Учитељском факултету у Врању, одељење у Неготину (2005. – 2010.године ) Дипломирала 30.04.2010. год. и стекла звање професор разредне наставе. Завршила средњу Техничку школу у Мајданпеку (2001. – 2005.год.). Основну школу завршила у Рудној Глави 2001.год.