Skip to content

Андријана Илић

Биографија

Професор разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2016. године, издвојено одељење Мироч. 

Професор разредне наставе

Учитељски факултет Врање

Андријана Илић

Биографија

Андријана Илић рођена 29.03.1986. год. у Мајднпеку. Живи у Рудној Глави са породицом. У ОШ „Вук Караџић“ ради као учитељ од 26.септембра 2016.године. Тренутно ради у ИО Мироч. Од септембара 2016.год. до августа 2017.год. радила као професор разредне наставе, у продуженом боравку, у Доњем Милановцу.Радила на замени професора разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” у Доњем Милановцу (2017./2018.). У ИО Кулма Тополница 2 месеца 2011.год. У ОШ „Бранко Перић” у Рудној Глави радила на замени 5 месеци.

Студирала на Учитељском факултету у Врању, одељење у Неготину (2005. – 2010.године ) Дипломирала 30.04.2010. год. и стекла звање професор разредне наставе. Завршила средњу Техничку школу у Мајданпеку (2001. – 2005.год.). Основну школу завршила у Рудној Глави 2001.год.