Skip to content

Бранка Настасијевић

Биографија

Наставник биологије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2011. године и координатор Еколошке секције ,,Млади чувари Националног парка Ђердап“.

Дипломирани биолог

Природни математички факултет у Београду

Наставник биологије

Бранка Настасијевић

Биографија

Наставник биологије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2011. године и координатор Еколошке секције ,,Млади чувари Националног парка Ђердап“.

У периоду од 2002-2011. године обављала  послове Руководиоца Службе заштите и развоја и Самосталног стручног сарадника за заштиту и унапређивање флоре у Националном парку Ђердап. Аутор публикација ,,Еко буквар Националног парка Ђердап“ и ,,Ђердапска бојанка“.

У периоду од 1999-2002. године обављала послове професора биологије у Гимназији ,,Миле Арсенијевић Бандера“ Мајданпек и Техничкој школи Мајданпек.

Стекла  звање Дипломираног биолога на Природно математичком факултету у Београду.

Средњу школу похађала у Зајечару Усмерено образовање, смер Техничар за генетику и оплемењивање биљака.

Основну школу похађала у ОШ ,,Вук Караџиш“ у Доњем Милановцу.

Дипломирани биолог

Природни математички факултет у Београду

Наставник биологије