Skip to content

Верица Човић

Биографија

Наставник српског језика и књижевности у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2009. године, води драмску секцију.

Професор српског језика и књижевности

Филозофски факултет у Новом Саду

Верица Човић

Биографија

Дипломирала сам на Филозофском факултету, група за српски језик и књижевност, Универзитет Нови Сад.

Прво радно искуство остварила сам у ОШ ,, Змај Јова Јовановић “, у Руми.

У ОШ ,, Вук Караџић” запослена сам од 2009.год.

У школи, где сам запослена, тренутно обављам следеће послове и одговорности: наставник српског језика и књижевности, разредни старешина, координатор Тима за ПО, члан Тима за безбедност, водим Драмску секцију, организујем приредбе, афирмишем децу писце у Културно-издавачком центру ,, Српска кућа”, припремам децу за општинска и окружна такмичења из српског језика, афирмишем ђаке да учествују на разним литерарним конкурсима у којим су остварили запажене резултате.

Учествовањем у одговарајућим обавезним и изборним акредитованим семинарима проширила сам знање континуираним стручним , методичким и педагошко-психолошким усавршавањем.
Стекла сам искуство у инклузивном образовању и раду са децом са сметњама у развоју.