Skip to content

Весна Радојевић

Биографија

Прфесор разредне наставе у ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац од 1998. год.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Весна Радојевић

Биографија

Весна Радојевић, професор разредне наставе. Основну и средњу школу завршила сам у Неготину, као и Педагошку академију, јер је у то време за позив учитеља трбало завршити баш ту школу. Нисам одмах могла наћи посао у стуци, па сам радила и друге послове, економско-комерцијалне струке, за које имам и средњошколско образовање.

У својој струци почела сам да радим 1998.год.(почевши од септембра исте године), у ОШ “Вук Караџић”, Доњи Милановац, у издвојеном одељењу у Мосни. После годину дана рада у том месту, пребачена сам у издвојено одељење на Копаној Главици, где сам провела две школске године, а након тога поново наставила рад у Мосни. Рад у издвојеном одељењу на Копаној Главици је рад у отежаним условима,јер се до школе пешачи 5км од главног пута и у школи нема воде, вода се за сваку употрбу носи из оближњег бунара. По повратку у Мосну,радила сам у том издвојеном одељењу још 5 година (до 2007.г.), а онда наставила рад у Матичној школи у Доњем Милановцу, где и сад радим.

Пошто се за нашу струку образовни ниво у међувремену изменио, морала сам да се дошколијем, уз рад и тако сам дипломирала на Учитељском факултету у Нишу, одсек факултета из Косовске Митровице, у фебруару 2008.г. и тако стекла звање проф.разредне наставе.

У школи редовно пролазим све обуке и семинаре, сртучно се усавршавам, водим ваннаставне активности свога одељења(разне секције),припремам ученике за такмичења и имам искуства у инклузивном образовању, у раду са децом са сметњама у развоју, а члан сам и Тима за инклузивно образовање у школи.