Skip to content

Габријела Милосављевић

Биографија

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац идвојено одељење Мосна од 2004. године.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Габријела Милосављевић

Биографија

Школске 2004/2005. године радила сам у издвојеном одељењу у Тополници на месту учитеља(прво радно место).У периоду од 2006.године па све до данас радим у издвојеном одељењу у Мосни на месту учитеља.Имам четрнаест година радног искуства.

Завршила сам студије на Учитељском факултету у Врању,стечену диплому о високом образовању и стручном називу ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.

ОБУКЕ/КУРСЕВИ/СЕМИНАРИ

Стручни скуп-трибина „Креативно дете у разреду“,одржаног 6.03.2015. у Мајданпеку(један бод);

Обука стручног усаваршавања „Проблематично дете у разреду“ у периоду од 9.02.2016.године и трајању од (осам сати);

Потврда о промоцији уџбеника предметне и разредне наставе и других наставних средства „ Бигз школство “у периоду од 2.03.2016. године у Доњем Милановцу(један бод);

Обука стручног усавршавање „Интегрисана амбијентална настава“ у периоду од 3.12.2017. године и у трајању од (осам сати);

Обука стручног усавршавања „Примена онлајна вики алата као дидактичких средстава у настави и учењу“у периоду од 31.03.2018.године у трајању од (осам сати);

Обука стручног усавршавања „Електронски портфолио ученика и наставника“у периоду од 28.08.2018.године у трајању од (осам сати);