Skip to content

Дамјан Стевкић

Биографија

Директор ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац

Доктор филолошких наука

Филолошки факултет у Београду

Дамјан Стевкић

Биографија

Rođen sam 20.06.1984. godine u Negotinu. Upisao sam Filozofski fakultet u Nišu 2003. godine, odsek anglistika, gde sam diplomirao početkom 2008. godine, a na master studije književnosti se upisujem 2010. i diplomiram juna 2011. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom “Razum i strast” u drami “Antonije i Kleopatra”, Viljema Šekspira. Na doktorske studije upisujem se novembra 2011. godine u Beogradu, modul Anglo-američka književnost, završio studije  30.09.2018. godine.

Zaposlen najpre kao profesor engleskog jezika, sada na dužnosti direktora Osnovne škole u Donjem Milanovcu.

Oženjen Sanjom, sinovi Vukan i Nikola.