Skip to content

Драгана Ђорђевић

Биографија

Наставник разредне наставе. Тренутно ради у продуженом боравку у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац

Професор разредне наставе

Учитељски факултет Врање

Драгана Ђорђевић

Биографија

Драгана Ђорђевић рођена 13.12.1986. године у Мајданпеку где са породицом тренутно живи.

Обавља послове школског библиотекара у ОШ ,, Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2018. године и координатор је Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва.

У периоду од 2011-2018. године радила као професор разредне наставе у продуженом боравку у ОШ ,, Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Од 2009-2011. године обављала је послове професора разредне наставе у ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац, у ИО Кулма Тополница, ИО Штрбац и ИО Голубиње.

Стекла је звање професор разредне наставе 2010. године на Учитељском факултету у Врању, Универзитет у Нишу.

Завршила средњу Техничку школу у Мајданпеку 2005.године.

Основну школу похађала у ОШ ,, Вук Караџић“ у Доњем Милановцу .