Skip to content

Драгица Јовановић

Биографија

Наставник  технике и технологије и информатике у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2001. године. 

Професор технике и информатике

Технички факутлтет у Чачку

Драгица Јовановић

Биографија

Наставник техничког и информатичког образовања  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2001. године