Skip to content

Драгутин Стевкић

Биографија

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Драгутин Стевкић

Биографија

Наставник  разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Рођен 30.10.1957. год. у селу Бољетин. Основну школу завршава у Доњем Милановцу 1972. год.

Педагошку академију завршава 1979. године у Неготину.

Ради као наставник разредне наставе већ 38 година.

Радна места:

ОШ “25. мај” Јабуковац – Циганско гробље

ОШ “Бранислав Нушић” – Уровица – Обршје

  – Подвршка – Дурак

ОШ “Ђура Јакшић” Кривељ – Горњане

ОШ “Бранко Перић” Рудна Глава – Крш, Букова Глава, Близна 

ОШ “Вук Караџић” Доњи Милановац -Копана Главица, Штрбац, Бољетин, Доњи Милановац