Skip to content

Емилија Гицовић

Биографија

Наставник развредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2004. године, издвојено одељење Клокочевац.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Емилија Гицовић

Биографија

Наставник развредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2004. године, издвојено одељење Клокочевац.

РАДНО ИСКУСТВО: ОШ „15.мај Мали Јасеновац, ОШ „ Вук Караџић“ ПО Клокочевац