Skip to content

Златко Филиповски

Биографија

Наставник математике и информатике у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2011. године. Координатор електронског дневника,председник ђачког парламента и члан тима за безбедност.

Мастер информатичар

Факултет за математику и рачунарске науке Београд

Наставник математике

Златко Филиповски

Биографија

Златко Филиповски рођен у Мајданпеку 02.10.1984. Средњу Техничку школу завршио у Мајданпеку,смер електротехничар погона.

⦁ 2009.године завршио Високу техничку школу Краујевац, смер Друмски саобраћај на теми “Утицај и значај унутрашњег транспорта у предузећу ФЕП Доњи Милановац” и стекао стручно звање струковни инжењер саобраћаја

⦁ 2012.године завршио Факултет за саобраћајно инжењерство Брчко, смер Друмски саобраћај на теми “Нове тенденције у примени интегралних транспортних система” и стекао стручно звање дипломирани инжењер саобраћаја

⦁ 2016.године завршио основне студије на Факултету за математику и рачунарске науке Београд на теми “Истраживање квалитета Е-образовања” и стекао стручно звање дипломирани информатичар

⦁ 2017.године завршио мастер студије на Факултету за математику и рачунарске науке Београд на теми “Софтверски алати у инклузивној настави математике” и стекао стручно звање мастер информатичар

⦁ Објављен стручни рад на тему “Могућности примене образовног софтвера у инклузивној настави”, зборник резимеа са националне конференције са међународним учешћем, Информационо-Комуникациона Технологија у настави-Центар за развој и примену науке,технологије и информатике Нови Сад,2017.године;

⦁ “Настава програмирања”, Фондација Петља,2017 и 2018.године;

⦁ Увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, пројекат “2000 дигиталних учионица”,Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије,2018.године;

⦁ “Електронски дневник”-координатор,Министарство просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије,2018.године;

⦁ Стручни испит за наставника информатике положен 21.03.2023.године.

⦁ Од маја до октобра 2009.године учествовао у размени студената Work and Тravell Америка и радио у фирми Wallmart New Jersey на пословима унутрашњег транспорта-испорука робе широке потрошње у складишни простор,снимање,праћење RFID технологијом,дистрибуција робе.

⦁ Током целе 2010.године радио у “Таково осигурање” а.д.о.Крагујевац на пословима процене и ликвидације штете на моторним возилима.

⦁ 2011.године предаје математику у Средњој Техничкој школи Мајданпек.

⦁ Од 2015.године предаје информатику и математику у Основној школи “Вук Караџић” Доњи Милановац.