Skip to content

Зорица Вељковић

Биографија

Психолог у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Дипломирани психолог

Филозофски факултет у Новом Саду

Зорица Вељковић

Биографија

Зорица Вељковић рођена у Бору где сам завршила Гимназију-друштвено језички смер 1998. године. Завршен Филозофкси  факултет-смер Психологија; Универзитет у Новом Саду. По вокацији дипломирани психолог. Лиценцирани сарадник за рад у здравственим установама-положен стручни испит септембра 2005. године. Завршен базични курс из конструктивистичке психотерапије. Учествовала сам  у научно-истраживачком скупу, као један од аутора скале за мерење комплекса супериорности на дечијем узрасту.  Прошла едукацију из предузетништва у оквиру Ресурс центра Мајданпек и ВЕТ центра и стекла сертификат фацилитатора и едукатора-2007. године.

Од 2005. године радим као стручни сарадник у образвоно-васпитној институцији. Стручни испит сам положила фебруара 2009. године. Од 2010. године стални сам члан интерресорне комисије у општини Мајданпек.

Током досадашњег радног искуства била сам координаторка пројектних активности ”Превенција родно заснованог насиља” и  једна од едукаторки у пројекту ДИЛС и модел школа за превенцију насиља;  презентер на трибини ”сви у школу будућност за све’‘, као и на сталној конференцији градова и општина на Златибору 2011. године као члан ИРК, као и координатор у реализацији истраживачког пројекта ”Развој оквира за праћење инклузивног образовања у Србији”

Реализовала сам обуке за наставнике разредне наставе за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења .

Објављени радови:  креативна школа-тема ”пропорције” -2010. године, ”Сазнали на семинару и применили у пракси” 2012. и 2013. године.

Објављен стручни рад под називом ”о скали за мерење комплекса супериорности деце старијег основношколског узраста”-Педагошка стварност, 2005, вол.51.

Тренутно радим у две основне школе као стручни сарадник и као професорка психологије у Гимназији и Техничкој школи у Мајданпеку.