Ивана Гицић

Биографија

Професор разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Ивана Гицић

Биографија

Ивана Гицић, рођена 5.12.1989. године у Неготину. Обавља послове Персоналног асистента у ОШ „ Вук Караџић „ Доњи Милановац. Завршила је ОШ „ Вук Караџић „ у Доњем Милановцу,а након тога и средњу Техничку школу у Мајданпеку. Студиралала је на Педагошком факултету у Врању и стекла звање Дипломирани учитељ. Тренутно припрема одбрану мастер рада за стицање звања Мастер учитељ.

У просвети ради од 2018 године. Радила је као учитељица у ОШ „ Вук Караџић „ Доњи Милановац, ИО на Мирочу, затим од Септембра 2018 године као учитељица продуженог боравка у матичној школи у Доњем Милановцу.