Skip to content

Ивана Ђорђевић

Биографија

Професор разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Дипомирани мастер учитељ

Учитељски факултет у Врању

Ивана Ђорђевић

Биографија

Ивана Ђорђевић, рођена 5.12.1989. године у Неготину. Обавља послове  асистента у настави у ОШ „ Вук Караџић” Доњи Милановац. Завршила је ОШ „ Вук Караџић „ у Доњем Милановцу, а након тога и средњу Техничку школу у Мајданпеку. Студиралала је на Педагошком факултету у Врању и стекла звање Дипломирани учитељ.  Након тога стекла је и звање  Мастер учитељ.

У просвети ради од 2018 године. Радила је као учитељица у  ОШ  „Вук Караџић” „ Доњи Милановац, ИО на Мирочу, затим од септембра 2018 године као учитељица продуженог боравка у матичној школи у Доњем Милановцу. Тренутноп ради као асистент у настави.