Skip to content

Ирена Николић

Биографија

Наставник математике  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац .

Професор разредне наставе

Учитељски Факултет Врање

Ирена Николић

Биографија

Наставник математике  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац.

Радно искуство:   

 11 година (на одређено време)

  ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац (2009-до данас)  Наставник разредне наставе ИО Голубиње, ИО Мосна  библиотекар, наставник разредне наставе у Матичној школи.

  ОШ ,,Велимир Маркићевић“Мајданпек (2007-2009)  Наставник српског језика и књижевности, наставник   разредне наставе.

   ОШ ,,Бранко Перић” Рудна Глава  (2005-2007)   Наставник разредне наставе ИО Црнајка, наставник ликовне    културе,  наставник разредне наставе ИО Близна,  библиотекар.