Skip to content

Марина Јовановић

Биографија

Наставник разредне  наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2001. године, издвојено одељење Бољетин

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Марина Јовановић

Биографија

Виша школа за образовање васпитача- смер- УЧИТЕЉ у Неготину
Нижа Музичка школа –инструмент- Клавир у Књажевцу

Рад у школи од 1995.год.Прво радно место у ОШ ,,Бранко Перић“ у Рудној Глави као наставник музичке културе.Затим рад са децом специјалних потреба годину дана. А затим као наставник разредне наставе –учитељ у ИО Црнајка (у својој струци).
Промена места рада-ИО Клокочевац а затим у ИО Бољетин где и дан данас радим као учитељица (са матичном школом ОШ ,,Вук Караџић“ у Доњем Милановцу).

* Курсеви и семинари :

Посећујем семинаре који су ми важни за посао и усавршавање

* Вештине и способности:

-педантна
-стрпљива-одговорна особа
– свирање на инструменту (клавир)

* Личне ососбине и остало:

– Сналажљива сам,спретна,комуникативна и увек спремна за тимски рад.