Skip to content

Маслинка Јовановић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1997. године, издвојено одељење Тополница.

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Маслинка Јовановић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1997. године.

Радно искуство:22 године у ОШ ”Вук Караџић” у Доњем Милановцу

Радно место.Наставник разредне наставе  у  ИО Тополница

Образовање:Педагошка академија у Неготину,Виша стручна спрема

Страни језик:руски

Рад на рачунару:Word – средњи ниво

Семинари и остали облици стручног усавршавања:

Примена вики алата као дидактичких средстава у наставин и учењу 31.3.2018. -8 сати

Програм обуке наставника за реализацију наставе  оријентисане ка исходима учења

Електронски портфолио за наставнике и ученике

Интегрисана амбијентална настава

Представљање нових уџбеника за 1. разред,Нови логос

Приказ дигиталног уџбеника “Нови логос” за први разред