Skip to content

Милица Јанковић

Биографија

Стручни сарадник-педагог у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2000. године 

Професор педагогије

Филозофски факултет у Приштини

Милица Јанковић

Биографија

 Милица Јанковић, рођена 24.08.1973. године у Пећи. Након завршене средње медицинске школе завршила сам Филозофски факултет – одсек Педагогија у Приштини и стекла звање професора педагогије. Од 20.08.2000.године сам запослена у ОШ ,, Вук Караџић“ у Доњем Милановцу на месту стручног сарадника – педагога.