Skip to content

Миша Илић

Биографија

Наставник историје у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2003. године. 

Професор историје

Филозофски факултет у Приштини

Миша Илић

Биографија

Миша Илић рођен је 1977. године у Лесковцу. Основно и средње образовање је стекао у Грделици, а високо образовање на приштинском универзитету, на Филозофском факултету – одсек за историју, на коме је дипломирао 2002. године и стекао звање професора историје (VII/1 степен стручне спреме). Радно искуство – шеснаест година као професор историје и професор грађанског васпитања у основној школи ,,Вук Караџић” Доњи Милановац (од 2003. године до данас). Од 2005. године редовно обавља дужност одељенског старешине, а испит за лиценцу за рад наставника је положио 2007. године.

Обављао менторски рад у процесу увођења у посао приправника и менторски рад са талентованим ученицима. Вишегодишње чланство у бројним стручним активима и другим органима школе. У циљу професионалног развоја прошао многе обуке, семинаре и друге видове стручног усавршавања наставника историје, грађанског васпитања и из педагошке области. Прати развој савремене литературе и образовне технологије.