Skip to content

Светлана Бузгановић

Биографија

Наставник географије у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2002. године

Професор географије

Природни математички факултет у Београду

Светлана Бузгановић

Биографија

Светлана Бузгановић рођена 28.10.1972. године у Доњем Милановцу где живи са породицом.

Завршила је Природно математички факултет у Београду, смер-Географија и стекла звање професор географије.

Обавља послове наставника географије и грађанског васпитања у ОШ ,, Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2002. године.

У Техничкој школи у Мајданпеку радила је као професор географије од 1998-2000. године.

Као наставник географије радила је и у ОШ „Бранко Перић“ Рудна Глава и ОШ „Велимир Маркићевић“ Мајданпек у периоду од 1996-1997. године.

Завршила је средњу Техничку школу, смер- Економско-комерционални у Мајданпеку.

Основну школу ОШ „Велимир Маркићевић“ завршила је у Мајданпеку.