Skip to content

Силвана Илић

Биографија

Професор разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџирћ“ Доњи Милановац од 2018. године, издвојено одељење Штрбац.

Професор разредне наставе

Учитељски факултет у Врању

Силвана Илић

Биографија

Наставник разредне наставе у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2018. године 

Радно искуство14 месеци

  • ОШ „Миладин Бучановић“, Влаоле

                Радно место: Наставник енглеског језика на одређено време, у првом циклусу  основног образовања

  • ОШ „Велимир Маркићевић“, Мајданпек

Радно место: Наставник разредне наставе на одређено време

  • ОШ „Вук Караџић“, Доњи Милановац

Издвојено одељење у Голубињу

Издвојено одељење у Штрпцу (сада)