Skip to content

Снежана Драгомировић

Биографија

Наставник француског језика у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 2018. године. 

Дипломирани професор француског језика и књижевности

Филолошки факултет у Београду

Снежана Драгомировић

Биографија

Снежана Драгомировић рођена је 2. децембра 1983. године у Кладову. Након завршене гимназије „Свети Сава“ у Кладову, уписује и завршава студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на катедри за француски језик и књижевност, и стиче звање дипломирани професор француског језика и књижевности.

Рад у просвети започиње почетком 2011. године. Ради као наставник француског језика у основним школама у општини Кладово: ОШ „Хајдук Вељко“ Корбово, ОШ „Стефанија Михајловић“ Брза Паланка, ОШ „Вук Караџић“ Кладово и ОШ „Светозар Радић“ Текија.

Члан је и предавач у Удружењу Србија – Француска (Alliance Serbie – France) у Кладову у периоду од 2011. године до 2013. године. Учествовала је у реализацији испита DELF (Diplôme d’études en langue française) и припреми ученика за исти а ради стицања Међународно признате дипломе о нивоу познавања француског језика .

Укупан радни стаж у просвети са прекидима је око 5 година.
Почев од 1. септембра школске 2018/2019. године ради као наставник француског језика у ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац.