Skip to content

Снежана Стевкић

Биографија

Наставник разредне наставе   у  ОШ ,,Караџић“ Доњи Милановац. 

Наставник разредне наставе

Педагошка академија у Неготину

Снежана Стевкић

Биографија

Снежана Стевкић рођена 25.8.1963. године у Горњану. Са породицом живи у Доњем Милановцу.

Обавља послове учитеља у ОШ ,, Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1999. године.

У периоду од 1984-1999. године радила као учитељ у ОШ ,, Бранко Перић“ у Рудној Глави.

Стекла је звање наставник разредне наставе 1984. године на Педагошкој академији у Неготину.

Похађала је две године усмереног образовања у Мајданпеку.

Основну школу завршила је у ОШ ,, Бранко Перић“ у Рудној Глави .

Током дугогодишњег рада стално се стручно усавршавала и стекла знања и вештине као и професионални углед. Постизала значајне резултате на такмичењима са својим ученицима. Веома често похваљивана за рад од стране стручног надзора.

Говори румунски језик.