Skip to content

Тања Грујић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац, издвојено одељење Копана Главица.

Наставник разредне наставе

Учитељки факултет у Врању

Тања Грујић

Биографија

Тања Грујић рођена 22.01.1990 . године у Мајданпеку. Живи у Мајданпеку. Студирала на Учитељском факултету у Јагодини са звањем Дипломирани учитељ 2010/2014. Средњу школу Гимназију Миле Арсенијевић Бандера завршила у Мајданпеку 2009.. Основну школу завршила у Мајданпеку. Ради као учитељ у ОШ ,,Вук Караџић”. Тренутно ради у ИО Копана Главица.