Skip to content

Ђорђе Њагојевић

Биографија

Наставник разредне наставе  у ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац од 1988. године.

Мастер учитељ

Учитељски факултет у Врању

Ђорђе Њагојевић

Биографија

Ђорђе Њагојевић, Професор разредне наставе. Рођен 07.07.1965. год. у Зајечару. Основну школу завршио у Доњем Милановцу, а Педагошку академију 1986. године у Неготину. Дипломирао на Учитељском факултету у Врању 2008.год.

Тридесет једна годинa учитељског радног стажа. Прво радно место учитеља у истуреном одељењу у Голубињу 1986.год. Затим на Кулма Тополници, Мирочу, Копаној Главици, у Мосни а од 2000. год. у Матичној школи у Доњем Милановцу где и сада ради.